Τμήμα Ανακοινώσεις
Αίτηση για ορκωμοσία [13/03/2014]

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν
στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014,
να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για ορκωμοσία,
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 14-3-2014 έως 21-3-2014 το αργότερο.

Από τη Γραμματεία
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr