Τμήμα Ανακοινώσεις
Αίτηση για ανανέωση εγγραφής/δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου [29/05/2015]

Όσοι φοιτητές δεν έκαναν ανανέωση εγγραφής ή/και δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση στη Γραμματεία ζητώντας να γίνει η καταχώρηση τους στο σύστημα ώστε να είναι δυνατή η εξέταση-βαθμολόγηση τους κατά την επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.
Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Γραμματεία (κα. Ε. Σπυροπούλου) κατά το διάστημα 4/6/2015 έως 12/6/2015.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr