Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΚΛΕΙΣΤΟ [18/02/2013]

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr