Τμήμα Ανακοινώσεις
Ενημέρωση για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο hotmail [03/09/2015]

Η αποστολή μηνυμάτων προς το hotmail από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Πατρών γενικότερα, δεν είναι προσωρινά δυνατή. Μηνύματα που προέρχονται από το hotmail δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr