Τμήμα Ανακοινώσεις
Δηλώσεις μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία [18/12/2018]

Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν δηλώσει στην Γραμματεία του Τμήματος ότι οφείλουν συνολικά οχτώ (8) μαθήματα ή λιγότερα πρέπει να δηλώσουν από αυτά στην Ηλεκτρονική Γραμματεία έως και την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν
 
 
 Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr