Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανάκτηση δεδομένων [21/05/2019]

Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ευχαριστεί την Datamind για την ανάκτηση των δεδομένων από το RAID σύστημα του server του.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr