Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Α.Ε. 2017-2018 [29/11/2017]

Ειδοποιούνται οι Υποψήφιοι φοιτητές του πίνακα ότι εγκρίνεται η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του  Πανεπιστημίου Πατρών και καλούνται να κάνουν προεγγραφή στην Πλατφόρμα  της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου (http://proeggrafes.upatras.gr) προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf:

   

 

   

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

   

 Πιστοποιητικό γέννησης

   

 Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ  

   

 

Στη συνέχεια να προσέλθουν  κατά το χρονικό διάστημα 5-8/12/2017 στη Γραμματεία και ώρες 9:00-12:00  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους προσκομίζοντας την διαγραφή τους  από το προηγούμενο Τμήμα.   

 

   

Από την Γραμματεία

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr