Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο "Φράγμα Πείρου-Παραπείρου και Συνοδά Έργα" (ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ) [29/05/2015]

Το Σεμινάριο "Φράγμα Πείρου-Παραπείρου και Συνοδά Έργα" που έλαβε χώρα την 27η Μαϊου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών παρακολούθησαν συνολικά 220 φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, τόσο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών όσο και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου ευχαριστεί θερμά αφενός μεν όσους προσήλθαν και παρακολούθησαν το Σεμινάριο και αφετέρου τους συντελεστές στην επιτυχία του Σεμιναρίου, ήτοι:

1. Την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής για την κάλυψη των εξόδων του Σεμιναρίου και τον Κοσμήτορα Καθηγητή κ. Οδυσσέα Κουφοπαύλου, ο οποίος προλόγησε το Σεμινάριο, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε τις ομιλίες και των τριών ομιλητών του Σεμιναρίου.

2. Τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την υποστήριξη και τον χαιρετισμό του κατά την έναρξη του Σεμιναρίου.

3. Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και ιδιαιτέρως τον κ. Δήμητριο Μαλέα, Ε.Τ.Ε.Π., και την κ. Ελένη Κατέλη, Διοικ. Υπάλληλο, για την συμβολή τους στις ανακοινώσεις του Σεμιναρίου.

4. Τις κκ. Άννα Σταμίρη, Γραμματέα του Τμήματος, Θεανώ Σαμπανιώτη, Διοικ. Υπάλληλο, και Κωνσταντίνα Κοράκη, Ε.Τ.Ε.Π., για την γραμματειακή υποστήριξη του Σεμιναρίου.

5. Το Συνεδριακό Κέντρο και ιδιαιτέρως την Γραμματέα κα Γεωργία Νικολοπούλου, καθώς και τους Τεχνικούς κκ. Ν. Αναγνωστόπουλο και Θ. Βασιλόπουλο για την άρτια οργάνωση και τεχνική υποστήριξη που προσέφεραν, ώστε το Σεμινάριο να στεφθεί με πλήρη επιτυχία.

Τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος, Καθηγητής

Αικατερίνη Γ. Παπανικολάου, Επίκ. Καθηγήτρια

Ιωάννης Δ. Μαναριώτης, Επίκ. ΚαθηγητήςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr