Τμήμα Ανακοινώσεις
Προς φοιτητές που ΔΕΝ έχουν Διπλωματική Εργασία  [10/10/2019]

Όσοι φοιτητές δεν έχουν Διπλωματική Εργασία και Επιβλέποντα, οφείλουν λιγότερα από 10 μαθήματα και θέλουν να τους ανατεθεί Διπλωματική εργασία τώρα, να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 15/10/2019 αίτηση με τα παρακάτω στοιχεία :

1) Ονοματεπώνυμο
2) Αριθμός Μητρώου
3) Έτος φοίτησης
4) Αριθμός οφειλόμενων μαθημάτων 
5) Κατεύθυνση (1η, 2η, 3η, 4η για φοιτητές που εισήχθησαν το 2014-2015 και μετά ή Α, Β, Γ για φοιτητές που εισήχθησαν το 2013-2014 και πριν)

Από την Γραμματεία
    

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr