Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για το μάθημα «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο»  [08/10/2014]

Το τμήμα Α αποτελείται από τους φοιτητές των οποίων τα επίθετα είναι από Α-Λ.
Το τμήμα Β αποτελείται από τους φοιτητές των οποίων τα επίθετα είναι από Μ-Ω.

Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά στις 9 και 10 Οκτωβρίου.

Πάτρα 08 /10 / 2014
    Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΜΔΕ

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr