Τμήμα Ανακοινώσεις
Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα "Σχεδιασμός Γραμμ. Στοιχείων Ο.Σ." [16/04/2019]

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Ο.Σ." που διδάσκεται κάθε Τετάρτη θα γίνεται στην αίθουσα ΑΠΜ2 αντί για την ΑΠΜ4.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr