Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ I) και ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ II [26/01/2015]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαθήματα: «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι) και Σχεδιάσεις ΙΙ»

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα γίνει η εξέταση των μαθημάτων Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι) και Σχεδιάσεις ΙΙ ως εξής:
  12:00 – 15:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στο μάθημα «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)»
  15:00 – 18:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στο μάθημα «Σχεδιάσεις ΙΙ».

Οι εξετάσεις θα γίνουν στο χώρο του σχεδιαστηρίου.
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα σχεδιαστικά όργανα και χαρτιά σχεδίασης σέλλερ διαστάσεων 50x70cm.

Πάτρα 26 /01 / 2015

Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr