Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [16/01/2018]

  

Προς 

  

Μέλη ΔΕΠ , Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  

& Διδακτορικούς Φοιτητές

  

Τομέα Κατασκευών

  

 

  

ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιανουαρίου   2018

  

 

  

Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2018, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν πριν την εξέταση τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος για την αντικατάσταση.

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

22-1-2018

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

 ΖΕΡΒΑΣ,   ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΡΑΠΤΗ

   
   

23-1-2018

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I

   
   

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

   
   

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΛΑΊΝΗ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΣΑΡΡΗ, ΣΚΛΗΡΟΥ

   
   

23-1-2018

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

   
   

ΜΑΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΦΛΕΓΓΑ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ 

   
   

26-1-2018

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΚΑΡΛΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΠΑΛΑΤΖΑΣ

   
   

31-1-2018

   
   

ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΔΟΝΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,  ΠΑΠΠΑΣ

   
   

1-2-2018

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΠΑΠΠΑΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ,   ΦΛΕΓΓΑ

   
   

1-2-2018

   
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ 

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΦΑΒΒΑΤΑ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ,   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΔΟΝΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ

   
   

2-2-2018

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΚΑΡΛΟΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ,   ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΠΡΑΤΤΟΥ

   
   

5-2-2018

   
   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,   ΖΑΜΠΕΛΗ, ΣΑΡΡΗ, ΛΑΊΝΗ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

6-2-2018

   
   

ΣΧΕΔIAΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ.   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

7-2-2018

   
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   
   

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.,    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΡΑΠΤΗ, ΣΑΡΡΗ

   
   

8-2-2018

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

   
  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

                                                                                                                                        
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

23-1-2018

   
   

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΠΑΠΠΑΣ

   
   

26-1-2018

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

   
   

ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ

   
   

ΠΑΛΑΤΖΑΣ

   
   

1-2-2018

   
   

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

   
   

5-2-2018

   
   

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΔΟΝΟΣ

   
   

8-2-2018

   
   

ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ

   
  

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ          

  

                                    

                                                                                                                                                                                                                                
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

26-1-2018

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΛΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,   ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΠΑΛΑΤΖΑΣ

   
   

1-2-2018

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ,   ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΠΑΠΠΑΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΦΛΕΓΓΑ

   
   

2-2-2018

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΚΑΡΛΟΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ,   ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΠΡΑΤΤΟΥ

   
   

6-2-2018

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ,   ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

9-2-2018

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.

   
   

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

   
   

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΑΤΤΟΥ

   
   

12-2-2018

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ    

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΚΟΛΩΝΑΣ, ΔΟΝΟΣ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

   
   

13-2-2018

   
   

ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΖΑΜΠΕΛΗ, ΛΑΊΝΗ 

   
   

14-2-2018

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΡΑΠΤΗ, ΣΑΡΡΗ

   
   

16-2-2018

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΜΑΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ 

   
   

ΛΑΊΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΡΑΠΤΗ

   
  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

  

 

                                                                                                                                        
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

22-1-2018

   
   

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ    ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΓΚΟΤΣΗΣ

   
   

29-1-2018

   
   

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

ΖΕΡΒΑΣ

   
   

15-2-2018

   
   

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

--

   
   

15-2-2018

   
   

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ

   
   

16-2-2018

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ   ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

--

   
  

 

  

 

  

Με τιμή

  

Κ. Παπαδάκης

  

Καθηγητής & Δ/ντής Τομέα Κατασκευών

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr