Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [19/10/2017]

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  
  ΤΕΤΑΡΤΗ        25/10/2017 12:00 - 17:00
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   27/10/2017 11:00 - 13:00
  
  ΤΡΙΤΗ               31/10/2017 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
  
  Τις υπόλοιπες ημέρες ισχύει το κανονικό ωράριο.
  Εργαστήρια θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους διδάσκοντες.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr