Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ [14/02/2017]

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος
με εξεταστική περίοδο IANOYAΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για ορκωμοσία,
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 15-02-2017 έως 28-02-2017 το αργότερο.

Από τη Γραμματεία

1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2) ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr