Τμήμα Ανακοινώσεις
Παρουσίαση - Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής κ. Ελένης Μπεκρή [14/12/2015]

Την Δευτέρα, 14η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:30-19:30 στην Μεγάλη Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Πανεπιστημίου Πατρών η κ. Ελένη Σπ. Μπεκρή θα υποστηρίξει την Διδακτορική της Διατριβή ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Εφαρμογή στον Αλφειό Ποταμό".

Εάν επιθυμείτε, με χαρά σας περιμένουμε να προσέλθετε.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Επιβλέπων Καθηγητής

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διδακτορική έρευνα ασχολείται με δύο κύριες προκλήσεις διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού: (α) Αξιόπιστη εκτίμηση της παροχής και των ρυπαντικών φορτίων σε ποταμούς χωρίς μόνιμο εξοπλισμό μέτρησης, μέσω της ανάπτυξης μιας πρωτότυπης τεχνικής διόρθωσης με βάση τις αρχές της διατήρησης του όγκου ύδατος και της μάζας των ρύπων, όταν η παροχή μετράται με τη χρήση ταχέων μεθόδων χαμηλού κόστους και αξιοπιστίας (π.χ. επιπλέοντα αντικείμενα, φυσαλλίδες αέρα, κλπ), και (β) βέλτιστη κατανομή των υδατικών πόρων για λεκάνες απορροής ποταμών, που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και ανακριβή ή / και περιορισμένα στοιχεία, με επιλογή δύο υβριδικών μεθοδολογιών βελτιστοποίησης, οι οποίες συνδυάζουν ανακριβή στοχαστικό προγραμματισμό πολλαπλών σταδίων με καθορισμένα ή ασαφή όρια. Η διδακτορική έρευνα εφαρμόστηκε με επιτυχία στη λεκάνη απορροής του Αλφειού Ποταμού.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr