Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [22/06/2018]

  
Προς 
  
Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
  
Τομέα Κατασκευών
    
ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιουνίου   2018
    
Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν με email την Γραμματέα του Τομέα κα Ε. Κεφάλα (ekefala@upatras.gr) ή τον Διευθυντή καθ. |K. Παπαδάκη (k.papadakis@upatras.gr) το αργότερο μέχρι την 22/6/2018. Πέραν αυτού ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
25-6-2018
   
   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
ΚΟΛΩΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,   ΖΑΜΠΕΛΗ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΛΑΊΝΗ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ.
   
   
25-6-2018
   
   
ΔΟΜΙΚΑ   ΥΛΙΚΑ
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΡΑΠΤΗ, ΣΑΡΡΗ
   
   
26-6-2018
   
   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
   
   
-
   
   
27-6-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,   ΖΑΜΠΕΛΗ, ΛΑΊΝΗ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΣΑΡΡΗ, ΚΑΨΑΛΗΣ
   
   
29-6-2018
   
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   
   
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ   ΤΟΥ ΔΗΜ., ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ
   
   
29-6-2018
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  
   
   
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
   
   
-
   
   
29-6-2018
   
   
ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.
   
   
ΔΡΙΤΣΟΣ
   
   
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΔΟΝΟΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
2-7-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   
   
ΜΑΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ   ΤΟΥ ΚΩΝ., ΖΕΡΒΑΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΡΑΠΤΗ, ΣΑΡΡΗ, ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
4-7-2018
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΚΟΛΩΝΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΟΝΟΣ
   
   
5-7-2018
   
   
ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.
   
   
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ
   
   
ΑΡΒΑΝΙΤΗ,ΚΑΡΛΟΣ,   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
   
   
6-7-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ
   
   
MAΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΑΡΒΑΝΙΤΗ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΡΑΠΤΗ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΛΑΊΝΗ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
   
   
6-7-2018
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΚΟΛΩΝΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΟΝΟΣ
   
        
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                                                                                                          
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
27-6-2018
   
   
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
-
   
   
27-6-2018
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
-
   
   
27-6-2018
   
   
ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
   
   
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ,   ΚΑΨΑΛΗΣ
   
   
29-6-2018
   
   
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
   
   
4-7-2018
   
   
ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
ΖΕΡΒΑΣ
   
    
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
                                                                                                                                                                
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
26-6-2018
   
   
ΣΧΕΔ.   ΕΠΙΠ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
-
   
   
29-6-2018
   
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   
   
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ., ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ,   ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ
   
   
3-7-2018
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ   ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
-
   
   
4-7-2018
   
   
ΣΧΕΔIAΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΟΝΟΣ
   
   
5-7-2018
   
   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
-
   
   
6-7-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
   
   
ΜΑΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΡΑΠΤΗ,   ΠΡΑΤΤΟΥ, ΛΑΊΝΗ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
   
      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                                        
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
25-6-2018
   
   
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
-
   
   
4-7-2018
   
   
ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
-
   
                                            
   
Ο Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών
   
   
Κ.   Παπαδάκης
   
Καθηγητής
   
    


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr