Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ [23/11/2015]

Βρέθηκε χρηματικό ποσό σήμερα 23/11/2015 ποσό έξω από το κτίριο των Πολιτικών Μηχανικών. Όποιος το έχει χάσει να περάσει από την Γραμματεία του Τμήματος (κα Α. Σταμίρη)

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr