Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΔ 407/80 [18/02/2019]

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 5/3/2019

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αθανάσιος Α. Δήμας
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr