Τμήμα Ανακοινώσεις
Αίτηση για πιθανή δήλωση μαθ. χειμ. εξαμήνου (επαναληπτική Σεπτεμβρίου) [19/02/2015]

Μπορείτε να παραλάβετε αίτηση από τη Γραμματεία για πιθανήαντιμετώπιση του προβλήματος όσων φοιτητών δεν δήλωσαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου και επιθυμούν να εξεταστούν ή/και βαθμολογηθούν κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας είναι η Τετάρτη 25/2/2015 έως και Παρασκευή 6/3/2015.

Ο Πρόεδρος του τμήματος 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr