Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [01/08/2018]

  
Προς 
  
Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
  
Τομέα Κατασκευών
    
ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018
    
Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν με email την Γραμματέα του Τομέα κα Ε. Κεφάλα (ekefala@upatras.gr) ή τον Διευθυντή καθ. K.Παπαδάκη (k.papadakis@upatras.gr) το αργότερο μέχρι την 31/07/2018.
  
Πέραν αυτού ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
27-8-2018
   
   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
ΛΑΊΝΗ,   ΡΑΠΤΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ.,ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ
   
   
29-8-2018
   
   
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
ΜΗΛΙΩΝΗΣ,ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   , ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΣΑΡΡΗ, ΛΑΙΝΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ
   
   
30-8-2018
   
   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
   
   
ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ,   ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΛΑΤΖΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
30-8-2018
   
   
ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.
   
   
ΔΡΙΤΣΟΣ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΤΟΥ ΚΩΝ., ΠΑΛΑΤΖΑΣ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ , ΖΕΡΒΑΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ 
   
   
31-8-2018
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
ΖΕΡΒΑΣ,   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΣΑΡΡΗ
   
   
3-9-2018
   
   
ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.
   
   
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ
   
   
ΠΡΑΤΤΟΥ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΣΑΡΡΗ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
4-9-2018
   
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   
   
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΚΑΡΛΟΣ,   ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΣΑΡΡΗ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
   
   
7-9-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ
   
   
ΜΑΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,   ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
   
   
10-9-2018
   
   
ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,   ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΛΑΊΝΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΚΟΛΩΝΑΣ
   
   
10-9-2018
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  
   
   
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
   
   
ΖΕΡΒΑΣ,   ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
11-9-2018
   
   
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΣΤΑΤΙΚΗ  
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΡΑΠΤΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, 
   
ΖΑΜΠΕΛΗ ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
12-9-2018
   
   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
   
   
ΚΑΡΛΟΣ, ΛΑΙΝΗ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
   
   
13-9-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΚΩΝ/ΝΟΥ,  ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΑΤΤΟΥ, ΡΑΠΤΗ
   
   
19-9-2018
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΡΑΠΤΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ
   
   
20-9-2018
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
ΚΟΛΩΝΑΣ,ΡΑΠΤΗ,  ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ
   
   
21-9-2018
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   
   
ΜΑΚΡΗΣ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΜΗΛΙΩΝΗΣ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΠΑΛΑΤΖΑΣ
   
   
21-9-2018
   
   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ,   ΠΑΛΑΤΖΑΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΣΑΡΡΗ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
   
        
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                                                                                                                                                                                                                                              
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
27-8-2018
   
   
ΘΕΩΡΙΑ   ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ
   
   
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
   
   
ΠΡΑΤΤΟΥ
   
   
28-8-2018
   
   
ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
-
   
   
30-8-2018
   
   
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ –   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.
   
   
ΔΡΙΤΣΟΣ
   
   
ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
   
   
3-9-2018
   
   
ΥΛΙΚΑ &   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
-
   
   
5-9-2018
   
   
ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
-
   
   
5-9-2018
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
   
   
6-9-2018
   
   
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
ΚΟΛΩΝΑΣ
   
   
6-9-2018
   
   
ΦΥΣΙΚΗ
   
   
ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ
   
   
ΛΑΊΝΗ
   
   
11-9-2018
   
   
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
13-9-2018
   
   
ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
   
   
ΚΑΡΛΟΣ
   
   
20-9-2018
   
   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
   
   
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
   
   
ΜΟΣΧΟΒΟΣ
   
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr