Τμήμα Ανακοινώσεις
3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ [29/05/2018]

  

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  

 

  

Στο Σεμινάριο με θέμα "Έξυπνες Εφαρμογές σε Οδικές Υποδομές", "Smart Applications in Road Infrastructures", το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους φοιτητές άλλων Τμημάτων, το οποίο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την 30ή Μαΐου 2018, 10:00-14:00, εδήλωσαν συνολικά 341 ενδιαφερόμενοι.

  

Επειδή το αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου είναι χωρητικότητας 250 ατόμων, έγινε διαχωρισμός των ενδιαφερομένων σε δύο καταλόγους, με βάση την χρονική αλληλουχία εγγραφών των ενδιαφερομένων φοιτητών στην ιστοσελίδα, ήτοι:
α) Κατάλογο Κανονικών Δηλώσεων και
β) Κατάλογο Επιλαχόντων

  

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Κανονικών Δηλώσεων, παρακαλούνται να προσέρχονται στο Σεμινάριο από ώρα 09:15 έως 09:45 π.μ.

  

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Επιλαχόντων, παρακαλούνται να προσέρχονται στο Σεμινάριο από ώρα 09:45 έως 10:00 π.μ., διότι θα καταλαμβάνουν τις ήδη κενές θέσεις.

  

Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν καλύπτονται συνήθως όλες οι θέσεις από τους ενδιαφερομένους με κανονικές δηλώσεις. Επομένως, οι περισσότεροι από τους επιλαχόντες έχουν μεγάλες πιθανότητες να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο.

  

Υπενθύμιση: Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν μαζί τους την φοιτητική ταυτότητα.

  

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλούν με χαρά στο Σεμινάριο.

  

Η Οργανωτική Επιτροπή

  

 

  

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

  

Αικατερίνη Παπανικολάου

  

Ανδρέας Λαγγούσης

  

 

  

 

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr