Τμήμα Ανακοινώσεις
Sharing Geosciences Online: European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2020, 04-08 May 2020 [03/05/2020]

  

Sharing Geosciences Online: European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2020, 04-08 May 2020

  

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεδομένης της τρέχουσας πανδημίας, το διεθνές συνέδριο European Geosciences Union (EGUGeneral Assembly 2020 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη (και ίσως τελευταία) φορά διαδικτυακά, από την Δευτέρα 04 – Παρασκευή 08 Μαΐου 2020, και η πρόσβαση θα είναι εντελώς δωρεάν (βλέπε https://egu2020.eu/ και https://egu2020.eu/sharing_geoscience_online/sharing_geoscience_online.html). Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου, σας δίνετε η δυνατότητα να ανακτήσετε το υλικό των παρουσιάσεων και να το μελετήσετε, να συνδεθείτε σε text-based chats (τις ώρες που προδιαγράφονται για την κάθε ενότητα) για να ρωτήσετε απορίες και να ζητήσετε διευκρινήσεις, καθώς και να παρακολουθήσετε κάποιες ζωντανές ομιλίες και σεμινάρια (δηλ. webinarsunion symposiagreat debatesshort courses κ.λπ.). Το αντικείμενο του συνεδρίου είναι αρκετά ευρύ, με έμφαση στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

  

Atmospheric Sciences (AS)

  

Biogeosciences (BG)

  

Climate: Past, Present, Future (CL)

  

Cryospheric Sciences (CR)

  

Earth Magnetism & Rock Physics (EMRP)

  

Energy, Resources and the Environment (ERE)

  

Earth & Space Science Informatics (ESSI)

  

Geodesy (G)

  

Geodynamics (GD)

  

Geosciences Instrumentation & Data Systems (GI)

  

Geomorphology (GM)

  

Geochemistry, Mineralogy, Petrology & Volcanology (GMPV)

  

Hydrological Sciences (HS)

  

Natural Hazards (NH)

  

Nonlinear Processes in Geosciences (NP)

  

Ocean Sciences (OS)

  

Planetary & Solar System Sciences (PS)

  

Seismology (SM)

  

Stratigraphy, Sedimentology & Palaeontology (SSP)

  

Soil System Sciences (SSS)

  

Solar-Terrestrial Sciences (ST)

  

Tectonics & Structural Geology (TS)

  

Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να περιηγηθείτε στο πρόγραμμα του συνεδρίου, να ενημερωθείτε σε θέματα του ενδιαφέροντός σας και, αν θέλετε, να παρακολουθήσετε κάποιες από τις διαδικτυακές δραστηριότητες.

  

 

  

Με τιμή,

  

 

  

Ανδρέας Λαγγούσης

  

Αναπληρωτής Καθηγητής

  

Precipitation and Climate subdivision Chair, EGU

  

 

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr