Τμήμα Ανακοινώσεις
Ενημέρωση φοιτητών 4ου έτους για τα μαθήματα των κατευθύνσεων [22/02/2019]

Την Τρίτη 26/2 στις 16:00 στην ΑΠΜ3 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του 4ου έτους για τα μαθήματα των κατευθύνσεων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αθανάσιος Α. Δήμας


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr