Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [30/05/2017]

  

Προς 

  

Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  

Τομέα Κατασκευών

  

 

  

ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιουνίου   2017

  

 

  

Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν με email την Γραμματέα του Τομέα κα Ε. Κεφάλα (ekefala@upatras.gr) ή τον Διευθυντή καθ. Ε. Μπούσια (sbousias@upatras.gr) το αργότερο μέχρι την 2/6/2017.

  

Πέραν αυτού ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

12-6-2017

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΤΣΗΣ

   
   

13-6-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΔΟΝΟΣ, ΖΕΡΒΑΣ

   
   

15-6-2017

   
   

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ (ΤΟΥ   ΔΗΜ.), ΦΛΕΓΓΑ, ΠΑΠΠΑΣ, ΚΑΡΛΟΣ

   
   

19-6-2017

   
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   
   

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ (ΤΟΥ   ΔΗΜ.), ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΔΟΝΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ

   
   

20-6-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΦΛΕΓΓΑ, ΣΚΛΗΡΟΥ

   
   

21-6-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ,   ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

   
   

21-6-2017

   
   

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ,   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ,  ΚΑΡΛΟΣ,   ΑΣΚΟΥΝΗ (ΤΟΥ ΔΗΜ.)

   
   

26-6-2017

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,   ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΔΟΝΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΚΛΗΡΟΥ

   
   

26-6-2017

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.

   
   

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

   
   

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ,   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, KAΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

   
   

28-6-2017

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΔΟΝΟΣ, ΦΛΕΓΓΑ

   
   

29-6-2017

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

 ΖΕΡΒΑΣ, ΔΟΝΟΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

30-6-2017

   
   

ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ (ΤΟΥ   ΔΗΜ.), ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

   
  

 

  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

                                                                                                                                                                                    
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

12-6-2017

   
   

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

16-6-2017

   
   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

-

   
   

22-6-2017

   
   

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   
   

ΓΚΟΤΣΗΣ,   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ

   
   

28-6-2017

   
   

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΣΤΑΘΑΣ

   
   

28-6-2017

   
   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΠΑΣ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

29-6-2017

   
   

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ

   
   

30-6-2017

   
   

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

ΖΕΡΒΑΣ,   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ,  ΓΚΟΤΣΗΣ

   
  

                                                

  

 

  

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

  

 

                                                                                                                                                                                                          
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

6-6-2017

   
   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I

   
   

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

   
   

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,   ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

   
   

7-6-2017

   
   

ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 

   
   

ΜΠΟΥΣΙΑΣ

   
   

ΣΤΑΘΑΣ, ΚΑΡΛΟΣ,   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

   
   

8-6-2017

   
   

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ 

   
   

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

   
   

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

   
   

13-6-2017

   
   

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

   
   

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 

   
   

ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ,   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΔΟΝΟΣ, ΖΕΡΒΑΣ

   
   

19-6-2017

   
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   
   

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΑΣΚΟΥΝΗ (ΤΟΥ   ΔΗΜ.), ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΔΟΝΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΣΚΡΕΤΑΣ

   
   

23-6-2017

   
   

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   
   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

26-6-2017

   
   

ΣΧΕΔIAΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

   
   

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,   ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΔΟΝΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΚΛΗΡΟΥ

   
   

23-6-2017

   
   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 

   
   

ΠΕΡΔΙΟΥ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,   ΣΚΛΗΡΟΥ

   
  

 

  

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

                                                                                                                                        
   

ΗMEΡO-MHNIA

   
   

ΜΑΘΗΜΑ

   
   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

   
   

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

   
   

6-6-2017

   
   

ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   
   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

   
   

ΦΛΕΓΓΑ

   
   

8-6-2017

   
   

ΘΕΩΡΙΑ   ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ

   
   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

   
   

ΖΕΡΒΑΣ

   
   

9-6-2017

   
   

ΣΥΝΘΕΣΗ   ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

   
   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

   
   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

   
   

19-6-2017

   
   

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   
   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

   
   

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
   

30-6-2017

   
   

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ –   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.

   
   

ΔΡΙΤΣΟΣ

   
   

-

   
  

                                                

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr