Τμήμα Ανακοινώσεις
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 12 3-4-2013 [02/04/2013]
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Αριθμ. Συνεδρίασης : 12

Πάτρα, 29 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ. 472Προς : ………………………………………
Μέλος της Γ. Σ. του Τμήματος

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αρ. 12 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, που θα γίνει στις 3-4-2013, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανακοινώσεις.
2. Επικύρωση των πρακτικών της υπ’ αριθμ. 11/6-3-2013 συνεδρίασης της Γ.Σ. του Τμήματος.
3. Άδειες μελών ΕΤΕΠ.
4. Έγκριση διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
5. Eπί των κατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2012-2013.
6. Kατανομή πιστώσεων ΤΣΜΕΔΕ στα εργαστήρια/σπουδαστήριο.
7. Εγκρίσεις αδειών.
8. Εγκρίσεις δαπανών και αιτημάτων.
9. Φοιτητικά θέματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΠΕΣΚΟΣ
Καθηγητής
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr