Τμήμα Ανακοινώσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Γραπτή Εξέταση [05/09/2013]

Δείτε τις οδηγίες για την γραπτή εξέταση του μαθήματος ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στις 9-9-2013.

Ο διδασκων
Αθανάσιος Δήμας
Καθηγητής


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr