Τμήμα Ανακοινώσεις
Προθεσμία αίτησης ορκωμοσίας [29/02/2016]

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις,
για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο IANOYAΡΙΟΥ-
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για ορκωμοσία,
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 1-3-2016 έως 11-3-2016 το αργότερο.

Από τη ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr