Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΚΛΕΙΣΤΟ [14/01/2013]

Υ/Κ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr