Τμήμα Ανακοινώσεις
Παράταση Προθεσμίας :Εξετάσεις μαθημάτων μη-αντιστοίχου εξαμήνου Ιουνίου 2018 για τους επί διπλώματι φοιτητές [02/05/2018]

Όσοι επί διπλώματι φοιτητές οφείλουν συνολικά πέντε (5) ή λιγότερα μαθήματα και κάποια εξ' αυτών είναι μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως 8/5/2018 ώστε να μπορούν να εξετασθούν στα μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου 2018.
  
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr