Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [11/11/2019]

Υπολογιστικό Κέντρο
  Αλλαγή στις ώρες ελεύθερης χρήσης ως εξής:
  ΤΡΙΤΗ       19/11/2019 10:00 - 15:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11/2019 12:00 - 14:00


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr