Τμήμα Ανακοινώσεις
Περί της δυνατότητος των επί διπλώματι φοιτητών να εξετασθούν τον Ιανουάριο και σε μαθήματα του Εαρινού (μη αντιστοίχου) Εξαμήνου [18/11/2014]

Σας ενημερώνω ότι η δική μου ανάγνωση της νομοθεσίας επιτρέπει στους επί διπλώματι φοιτητές να εξετασθούν κατά την ερχόμενη εξεταστική και σε μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου. Όμως, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου φαίνεται να έχει την αντίθετη άποψη.
Κατόπιν τούτου, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα απηύθυνα έγγραφο προς το Πανεπιστήμιο, ζητώντας την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου επί του θέματος. Μόλις λάβω την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας, θα σας ενημερώσω σχετικώς.
Προς το παρόν, είναι βέβαιον ότι οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002 και παλαιότερα (δηλ. αυτοί που κινδυνεύουν με διαγραφή την Άνοιξη 2015) έχουν δικαίωμα να εξετασθούν την ερχόμενη εξεταστική περίοδο και στα μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου, αφού γι' αυτούς έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση με ταυτόχρονη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας διαγραφής (από το Φθινόπωρο του 2014 στην Άνοιξη του 2015).
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος
 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr