Τμήμα Ανακοινώσεις
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου [02/11/2018]

  

  Σας ενημερώνουμε ότι έχει σταματήσει η έκδοση του πιστοποιητικού ισοδυναμίας διπλώματος με master, το οποίο εξέδιδε η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, ενόψει του ορισμού νέων διαδικασιών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (υπ΄ αριθμ. 134320/Ζ1/8-8-2018 ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ. Β΄και 141890/Ζ1/3-9-2018 ΦΕΚ 4376/2-10-2018 τ. Β ΄Υπουργικές Αποφάσεις για την υπαγωγή των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, Α΄114 περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου)

  

Για τις νέες διαδικασίες που θα ισχύουν, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Πατρών, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αθανάσιος Α. Δήμας

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr