Τμήμα Ανακοινώσεις
Για το μάθημα Προγραμματισμός & εφαρμογές Η/Υ [26/09/2014]

Το μάθημα «Προγραμματισμός & εφαρμογές Η/Υ» διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως στο αμφιθέατρο ΑΠΜ4 (1ο μάθημα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 15:00-18:00). Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκεται στο Εργαστήριο Η/Υ και στο Εργαστήριο Αριθμητικών Μεθόδων του πρώην Γενικού Τμήματος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες.Σημειώνεται ότι κάθε ομάδα θα κάνει μία 2-ωρη άσκηση κάθε εβδομάδα και ότι τα εργαστήρια του μαθήματος ξεκινάνε τη δεύτερη βδομάδα μαθημάτων και πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα 6/10/2014. Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομάδων για το πρώτο εργαστήριο παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Η/Υ και το Εργαστήριο Αριθμητικών Μεθόδων  βρίσκονται στο ισόγειο του πρώην Γένικού Τμήματος (μεταξύ των κτηρίων των Ηλεκτρολόγων και των Μηχανολόγων)

Οι διδάσκοντεςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr