Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα: «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο» [04/01/2015]

Το εργαστήριο την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 16:00 – 19:00 όχι 13:00 – 16:00.
Το εργαστήριο την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 16:00 – 19:00 όχι 12:00 – 15:00.
Η θεωρία την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει αναπλήρωση, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση.


Πάτρα 03 /01 / 2015
    Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr