Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο "Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων"  [13/06/2016]

Η Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου "Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων" ευχαριστεί τους ομιλητές κκ. Γιάννη Ρωμάνο, Στέφανο Παλλαντζά και Κωνσταντίνο Καπετανάκη, για την αποστολή των παρουσιάσεων που πραγματοποίησαν στο Σεμινάριο και τις θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων:

1. Γιάννης Ρωμάνος, αρχιτέκτων, Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε., Διάλεξη με τίτλο «Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και Αρχιτεκτονική»
2. Στέφανος Παλλαντζάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου (ΕΙΠΑΚ), Διάλεξη με τίτλο «Παθητικό Κτίριο: Προσεγγίζοντας το Κτίριο ΝΖΕΒ στη Βέλτιστη Σχέση Κόστους - Οφέλους
»
3. Κωνσταντίνος Καπετανάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Γεωθερμικών Εφαρμογών, Διάλεξη με τίτλο «Εφαρμογές των Α.Π.Ε. (Γεωθερμίας – Ηλιακής Θέρμανσης – Ψύξης) για Παραγωγή Θερμικής – Ψυκτικής Ενεργείας»

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Καθηγητής
Ιωάννης Μαναριώτης, Επίκ. Καθηγητής
Αικατερίνη Παπανικολάου, Επίκ. Καθηγήτρια


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr