Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [17/10/2018]

  

Ώρες εργαστηρίων:

  

Τμήμα 1ο: (μέχρι και Κανελλοπούλου) Πέμπτη, 13:00 - 16:00

  

Τμήμα 2ο: (μέχρι και Παπαδάτος) Πέμπτη, 16:00 - 19:00

  

Τμήμα 3ο: (όλοι οι υπόλοιποι και οι παλιοί, μετεγγραφές κλπ.) Παρασκευή 12:00 - 15:00.

  

Όσοι απουσίαζαν από τα εργαστήρια της προηγούμενης εβδομάδας πρέπει να ενημερωθούν από τους συμφοιτητές τους και να έχουν κάνει την άσκηση που κάναμε προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο αυτής της εβδομάδας.

Η Διδάσκουσα

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr