Τμήμα Ανακοινώσεις
Call for one PhD position at the University of Padova (Italy) [12/11/2013]

A call for one PhD position at the University of Padova (Italy) funded by the Marie Curie ITN project "European Network for Durable Reinforcement and Rehabilitation Solutions (endure)" was just published at http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgDetails/61967 (contact email: carlo.pellegrino@unipd.it; deadline 28 Nov. 2013).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr