Τμήμα Ανακοινώσεις
Σχεδιασμός γραμμικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος - εργαστήριο [30/01/2020]

Το μάθημα "Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος"  (6ο εξάμηνο σπουδών) περιλαμβάνει  (υποχρεωτική) εργαστηριακή άσκηση. Για να διοργανωθεί η εργαστηριακή άσκηση (κατανομή σε ομάδες, προμήθεια υλικών, κ.λ.π)  απαιτείται να είναι γνωστός ο αριθμός συμμετεχόντων, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μαθημάτων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητέ/τριες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι 21 Φεβρουαρίου (δεν θα δοθεί καμία παράταση στην ημερομηνία αυτή,  καθότι η προετοιμασία των δοκιμίων αρχίζει την αμέσως επόμενη εβδομάδα).

Θα βρείτε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://forms.gle/gwQCHgtVoaK4XBrQ6

Στην πρώτη συνάντηση για το εργαστήριο  (Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, αμφιθέατρο ΑΕΝΜ, ώρα 12:00 μ.) θα σας δοθούν σχετικές πληροφορίες.

Στο σύνδεσμο:
 
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ilstrepelias_upatras_gr/EbO3i7D0qTlAsAMxz63Vd3kBdA_UHXiirqw9IsNXgDUaZA?e=dngfpq

θα βρείτε το Εγχειρίδιο Εργαστηρίου, με πληροφοριακό υλικό σχετικά με το Εργαστήριο.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr