Τμήμα Ανακοινώσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Ανακοίνωση Εξέτασης [30/01/2014]

Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές επιτρέπεται να έχουν μόνο τα ακόλουθα:

• Τις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του μαθήματος (όχι το Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα).
• Ένα (1) χαρτί μεγέθους Α4 ως πρόσθετο τυπολόγιο και στις δύο όψεις του.
• Αριθμομηχανή, στυλό, μολύβια, χάρακα, κ.λ.π.

Επίσης:

• Τα κινητά τηλέφωνα θα προσκομισθούν στην έδρα της αίθουσας πριν την έναρξη της εξέτασης και θα παραλαμβάνονται από κάθε εξεταζόμενο κατά την αποχώρησή του. Φροντίστε εάν θέλετε να υπάρχει επ’ αυτών σημείωμα με το όνομα του ιδιοκτήτη.
• Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
• Κανένας εξεταζόμενος δεν μπορεί να αποχωρήσει (οριστικά ή προσωρινά) από την αίθουσα πριν την παρέλευση 1,5 ώρας.

Ο διδάσκων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr