Τμήμα Ανακοινώσεις
Ετήσια Απογραφική Έκθεση Αξιολόγησης [12/12/2011]

Η ΟΜΑΕ του Τμήματος ενημερώνει τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ ότι στον ιστότοπο του Τμήματος
http://www.civil.upatras.gr/el/Tmima/Evaluation/ έχει αναρτηθεί η πρόσφατη Ετήσια Απογραφική Έκθεση για το 2010-11.
Επίσης, καλεί τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο Τμήμα να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο (που τους εστάλη στις 6/12/11).

Εκ μέρους της ΟΜΕΑ,
Α. Δήμας
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr