Τμήμα Ανακοινώσεις
Άτυπες Εξεταστικές [10/12/2014]

Η Συνέλευση του Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 5/10-12-2014 συνεδρίασή της, απεφάσισε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα :

1. Να πραγματοποιηθούν άτυπες εξεταστικές για τα μαθήματα Εαρινού εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2015 και για τα μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου του 2015, εφ’ όσον δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο για την εξέταση μαθημάτων του μη αντιστοίχου εξαμήνου από τους επί διπλώματι φοιτητές.
2. Στις εξεταστικές αυτές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι επί διπλώματι φοιτητές, δηλ. οι φοιτητές 6ου έτους σπουδών και ανωτέρων.
3. Οι βαθμοί εκάστου φοιτητή θα κατατεθούν στη Γραμματεία την επόμενη εξεταστική κατά την οποία το μάθημα εξετάζεται κανονικά.
4. Όσοι επί διπλώματι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις άτυπες εξετάσεις, οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή με e-mail στο civil@upatras.gr ) αίτηση, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή (Γραμματεία) ή σε ηλεκτρονική μορφή (εδώ) στην οποία μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου.
5. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων είναι από σήμερα έως 7 Ιανουαρίου 2015 για τα μαθήματα Εαρινού εξαμήνου και από 1η έως 25η Μαΐου 2015 για τα μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αλέξανδρος Κ. ΔημητρακόπουλοςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr