Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για το μάθημα: «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο» [28/11/2014]

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 – 20:00 στο αμφιθέατρο ΑΠΜ4 θα γίνει αναπλήρωση της θεωρίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κατάληψης στις 14 / 11 / 2014.

Πάτρα 28 /11 / 2014
    Η διδάσκουσα

    Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr