Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΩΡΑΡΙΟ [06/10/2014]

Το Υπολογιστικό Κέντρο την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση τις ώρες 09:00 - 12:50..Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr