Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ [11/07/2018]

Υπολογιστικό Κέντρο: Πέμπτη 12/7/2018 ώρες 09:00-12:00,  Παρασκευή 13/7/2018 ώρες 09:00-11:00 & 13:00-16:00.
     


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr