Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε. 2016-2017 [21/09/2016]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 22-30 Σεπτεμβρίου 2016* οι εγγραφέντες βάσει των αρχείων του ΥΠΕΘ, πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf:

·        Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

·        Πιστοποιητικό γέννησης

·        Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

 

*(Η σχετική Ανακοίνωση θα αναρτηθεί και από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας στο site του Πανεπιστημίου και επιπλέον θα αποσταλεί από το Ψηφιακό Άλμα με προσωπικό μήνυμα στους εν λόγω φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Για τις περιπτώσεις εγγραφέντων φοιτητών, που τυχόν δεν εισέλθουν στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

 

Επίσης σας, ενημερώνουμε ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp . Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως από τη διαδικασία εγγραφής, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν στις 3 Οκτωβρίου 2016.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr