Τμήμα Ανακοινώσεις
1η ανακοίνωση πρακτικής άσκησης [10/10/2019]

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr