Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ!!! [25/02/2015]

Λόγω αλλαγής αντιπρυτάνεως, τα συμφωνητικά που αναφέρουν το όνομα του κ Αβούρη δεν είναι τα κατάλληλα, παρακαλώ να κατεβάσετε το έντυπο ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

Η Επιστημονική Υπεύθυνος

Φ. Καραντώνη

25/2/2015Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr