Τμήμα Ανακοινώσεις
Μαθήματα: «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)», «Σχεδιάσεις ΙΙ», «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο», «Ηλεκτρονικό Σχέδιο» & «Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Σχεδίου (CAD)» [11/09/2015]

Όποιος φοιτητής, έλαβε μέρος στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)», «Σχεδιάσεις ΙΙ», «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο», «Ηλεκτρονικό Σχέδιο» και «Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Σχεδίου (CAD)», επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να έρθει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 στο Σχεδιαστήριο, και ώρα 16:00 – 17:00.


Πάτρα 10 /09 / 2015
    Η διδάσκουσα

Ε. ΓρεβενιώτηΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr