Τμήμα Ανακοινώσεις
Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτέμβριος 2015 λόγω εκλογών [03/09/2015]

Παρακαλώ δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων λόγω εκλογών εδώ


Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr